Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

Rekultiváció

Előkészítés

A KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű rekultivációs projekt

A Társulási Tanács 39/2008 (IX. 18.) ÉBRSZHK-TT határozata alapján a rekultiváció előkészítésére benyújtott pályázat (I. forduló) Támogatási Szerződését a Társulás elnöke 2009. február 09-én írta alá. Az előkészítés során 19 lerakóra környezetvédelmi felülvizsgálat, 34 lerakóra pedig rekultivációs terv készült. A vizsgálatok alapján a zirci lerakó kármentesítési kötelezettség előírása miatt kikerült a projektből, mivel kármentesítési feladatok a rekultivációs projekt keretében nem végezhetők.

A projektben résztvevő Önkormányzatok 26 000 100,- Ft önrészt fizettek be a támogatott műszaki tartalomhoz. Az előkészítés szakasza a megvalósításra vonatkozó pályázat (II. forduló) beadásával lezárult. A projekt zárása, és pénzügyi elszámolása 2011. május 13-val megtörtént, a zárójelentés elfogadásra került. Az előkészítés folyamatait a Monitoring Bizottság folyamatosan ellenőrizte.

Megvalósítás (Kivitelezés)

2012.04.23. Eredményhirdetés »

2012.05.23. Szerződéskötés tervezett időpontja »

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

A projekt címe Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának megvalósítása
Projektgazda neve Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
Projektgazda székhelye 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Érintett települések száma (db) 33 (rekultivációval érintett települések)
Érintett lakosság (ezer fő) 78.294 fő
A projektben rekultiválásra kerülő lerakók száma (db) 33

A projekt műszaki tartalma

A javasolt végleges műszaki tartalom a következő:

Felszámolás, rostálással és válogatással: 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül: 4 db lerakó: Balatonfüred, Balatonrendes, Pápa, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázelvezető réteggel: 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Nyárád.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázelvezető réteg nélkül: 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel: 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A felszámolásból kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: 18.165 m³

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - 390.182 m² felület és 3.058.816 m³ hulladék rekultivációját jelenti.

A projekt megvalósítás teljes elszámolható költsége (tartalékkal) bruttó 3.429.787.912,- Ft. A támogatás az elszámolható költségeknek 100%-a.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

2010.11.02. A 2. fordulós pályázat beadása

2011.04.18. Közbeszerző kiválasztásával a közbeszerzési terv szerinti közbeszerzések megindítása

2011.06.21. Támogatói Döntés A projekt megvalósításához bruttó 3.429.787.912 forintot az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

2011.06.23. A projektmenedzsmenti szervezet kiválasztása

2011.09.01. Jogi szakértő kiválasztása

Kivitelezés

2011.12.13. Kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó Ajánlati Felhívás megjelenése. A dokumentum a Közbeszerzési Értesítőben a 2011/147. számban érhető el. A 2011391002 jelre klikkelve megtekintheti a közzétett hirdetményt.

2012.02.08. Kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi határidő

2012.04.23. Eredményhirdetés »

2012.05.22. Szerződéskötés időpontja

2012. október - Kivitelezési munkák megkezdése (bővebben a hírekben) »

Mérnök, műszaki ellenőr

2011.12.10. Ajánlattételi Felhívás megjelenése. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítő 2011/146 számában érhető el. A 2011385222 jelre klikkelve megtekintheti a közzétett hirdetményt.

2012.01.25. Ajánlattételi határidő

2012.03.19. Eredményhirdetés időpontja

2012.03.30. Szerződéskötés tervezett időpontja

2012.04.12. Szerződéskötés időpontja »

Támogatási Szerződés

2012.02.24. Támogatási Szerződés aláírása. A Közreműködő Szervezet részéről Lasch Tímea ügyvezető, a Kedvezményezett részéről pedig a Társulás elnöke, Czaun János látta el kézjegyével a szerződést. A megvalósítási munkák kezdete: 2011. április 11., tervezett befejezése: 2015. június 20.

Kötelező tájékoztatás

2012.05.18. Ajánlati felhívás megküldése

2012.06.27.Eredményhirdetés
A nyertes ajánlattevő:
Bakony-Balaton Média Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
Ajánlati ár: 23.670.000 Ft

2012.07.07. Szerződéskötés tervezett időpontja

2012.09.25. Projektnyitó rendezvény

2012. december- Lakossági tájékoztató - szórólap «kattintson a letöltéshez»
- Lakossági tájékoztató - plakát «kattintson a letöltéshez»

t2k