Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

KEHOP-3.2.1.-15

Projekt címe: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre


Projekt azonosító száma: 

KEHOP-3.2.1-15-2017-00014


Kedvezményezett neve: 

Építési és Közlekedési Minisztérium


Végső kedvezményezett neve:

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 


Projekt címe: 

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre


Szerződött támogatás összege: 

3.321.465.885,- Ft


Támogatás mértéke: 

89,97 %


Projekt tartalmának bemutatása: 

A fejlesztés előkészítése során a következő általános célok megvalósítását jelölték ki a társult önkormányzatok:

 • hulladékképződés csökkentése;

 • csomagolóanyag-hulladékok hasznosításához szükséges begyűjtés, válogatás biztosítása;

 • a hasznosítást megelőző előkészítés növelése;

 • lerakandó szerves anyag csökkentése;

 • lerakandó hulladék mennyiségének csökkentése;

 • lerakandó hulladékok veszélyességének csökkentése.

A projekt specifikus célja, hogy a korszerű hulladékkezelési technológiát a Társulás területének egészére kiterjessze, kiegészítve a korábbi fejlesztési pályázatok (ISPA és KEOP) keretében megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek a minél magasabb szintű hulladékkezelés megvalósítására vonatkozó előírásainak való megfelelés, a szükséges hulladékkezelési kapacitások kiépítése és a költséghatékonyság javítása a szolgáltatási területen kiemelten fontos céljai a projektnek.


A fejlesztés keretében a következő főbb projektelemek valósulnak meg:

 • Egyes gyűjtőkörzetekben hulladékudvarok megépítése, valamint az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése.

 • A Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóüzemekben az elkülönítetten

 • gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás kiépítése.

 • Tapolcán (Zalahaláp) manipulációs tér kiépítése szükséges, ahol az üveg hulladék átrakása történik.

 • A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs

 • tér és tárolótér bővítésére van szükség.

 • A veszprémi kéziválogató technológia korszerűsítése gépesített rendszerre történő fejlesztéssel.

 • A válogató és átrakó, hulladékudvarok működtetéséhez szükséges munkagépek (homlokrakodó, kitológémes rakodó) beszerzése.

 • A házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtéséhez szükséges további edények, konténerek és gyűjtőjárművek beszerzése.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásai szerinti elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztése cél eléréséhez, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak teljesüléséhez.


A projektet az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg. A projekt elszámolható összes költsége: 3.691.962.848 Ft. A projekt támogatási összege: 3.321.465.885 Ft. 


Sajtóesemények: 


Projekt befejezési dátuma: 

2022. május 31.


A projekt fizikai befejezésének határideje:

2023. december 1.


Letöltés
Letöltés

t2k