Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

Tanulmány: Veszprém, a környezettudatos város

Hol tartunk ma?

Magyarországon – ahogy Európa legtöbb országában is – egyre többek számára válik fontos kérdéssé a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás. Napról-napra több háztartásban kezdik el szelektíven gyűjteni a hulladékot, választják szét az újrahasznosítható anyagokat azoktól, amelyek ártalmatlanítása csak különleges eszközökkel lehetséges. Ezzel párhuzamosan fokozatosan minden jelentős városban megtalálhatóvá válnak a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, tartályok. Természetesen, ahogy az eredmények (egyre több szelektíven összegyűjtött hulladék, tisztább környezet), úgy a gondok is azonosak. Nincs ez másképpen Veszprém és a környező települések, vagy az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez csatlakozó települések életében sem. A problémák, az eredmények és a várható jövő jól bemutatható a megyeszékhely példáján.

Veszprém, a környezettudatos város

Veszprémben közel 10 éves múltra tekint vissza a szelektív hulladékgyűjtés. A mozgalom sikere elsősorban nem csak a technológia lehetőség bővülésén, hanem az itt élő városlakók együttműködésén és odafigyelésén is múlik. A gyakorlat megmutatta: a veszprémiek készek és hajlandóak tenni környezetükért. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt 10 évben a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége 10 szeresére, évenkénti 864 tonnára nőtt. Ez azt jelenti, hogy 2005-ben mindenegyes veszprémi lakos 14,4 kg csomagoló anyagot gyűjtött szelektíven, amely országosan is kiemelkedő eredmény.

Veszprémben ma 111 gyűjtősziget található, ahol hullámkarton, újságpapír, műanyag, fehér- és színes üveghulladék, valamint a kiürült italos kartondobozok (pl. gyümölcslé) gyűjthető szelektíven. Az összegyűjtött hulladékot a VKSZ ZRt. telephelyére szállítják, ahonnan az válogatást és bálázást követően a hasznosító üzemekbe kerül.

Ma úgy tűnik, a városban hozzáférhető gyűjtőszigetek száma megfelelő – további szigetek létesítése helyett a gyakoribb szemételszállítás jelent majd hatékony megoldást a gyűjtőpontok megnövekvő igénybevételre. Ezzel párhuzamosan mind a város, mind az érintett minisztériumok, mind a témával foglalkozó civil szervezetek számára fontos feladat a széleskörű társadalmi párbeszéd előmozdítása, az alapos tájékoztatás megszervezése és megvalósítása. Ennek érdekében Veszprém város vezetése és a Tiszta Európa program keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási projekt közös tájékoztató kampányt tervez, amelynek célja a megyében élők környezettudatos gondolkodásának javítása, a szigetek helyes használatának megtanítása, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának széles körű megismertetése. (Ennek egyik oka az is, hogy ma gyakran azok sem használják megfelelően a gyűjtőszigeteket, akik már megtették az első lépéseket a szelektív hulladékgyűjtés érdekében. Sajnálatos módon még most is sokszor kerülnek veszélyes hulladékok a gyűjtőpontokra.)

Természetesen a háztartásokban keletkező veszélyes- és különleges kezelést igénylő hulladékok elhelyezésére is van lehetőség. A lakossági veszélyes, vagy különleges kezelést igénylő hulladékokat (pl. fénycső, akkumulátor, használt növényi étolaj, gumiabroncs) a Hulladékudvarban (Veszprém, Kistó u. 8.) helyezhetik el Veszprém lakosai. A nem veszélyes hulladékokat a nap 24 órájában, a veszélyes hulladékokat hétfőtől – csütörtökig 7.00 és 15.00 óra, pénteken 7.00 és 13.00 óra között lehet leadni.

A hulladékudvar szolgáltatásai minden veszprémi lakos számára ingyenesek, ha a leadott hulladék mennyisége nem haladja meg a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségét, illetve a leadó bemutatja a kommunális közszolgáltatás igénybevételét igazoló befizetett számlát.

A Hulladékudvarban gyűjthető anyagok: kartonpapír - vegyes papír; műanyag csomagolás hulladék; italos kartondoboz; fehér és színes üveg. Veszélyes hulladékok: akkumulátorok és szárazelemek; elektromos és elektronikai készülékek, hűtőgépek; fénycsövek. Különleges kezelést igénylő hulladékok: gumiabroncs; használt növényi étolaj. (Nem gyűjthető hulladékok: lom; háztartási hulladék; egyéb veszélyes hulladék; robbanásveszélyes anyagok.)

Tervek a közeljövőre:

A Kohéziós Alapból megvalósuló beruházás több ponton is közvetlenül érinti Veszprémet:

  • bezárható lesz a jelenleg megtelt hulladéklerakó; ezzel hosszú távra megnyugtatóan rendeződik a hulladék elhelyezésének problémája

  • a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének növekedéséhez igazodva, folyamatosan növekszik a veszprémi hulladékválogató üzem kapacitása

  • megépül a mobil építési törmelék feldolgozó üzem, ami jelentős előrelépést jelent majd a térség hulladékfeldolgozásában

  • elindul a gyűjtősziget-csere program, amelynek során megújulnak a mostani gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok.

Letöltés

« vissza

t2k