Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

Ausztria

Az Európai Unióban történelmi fejlődésének köszönhetően jóval korábban szembesült a túlzott hulladéktermelés problémájával mint hazánk vagy akár a közép- kelet európai régió. Ezért érdemes megnézni, ők hogy próbálták megoldani a földünket elársztó hulladék problémát. Kezdjük mindjárt a szomszédban, Ausztriában.

Bár a Rába jelenlegi szennyezése és az e körüli vita nem ezt sugallja  de Ausztriában a környezetvédelem nagyon jelentős társadalmi és gazdasági kérdés. Szigorúak a szabályozások mind a hulladék mind a vegyi anyagok kezelése valamint az égetőből származó légszennyezés terén. A környezet védelmi szempontok fontos szerepet kapnak az osztrák mezőgazdaságban hiszen a peszticidek és a  műtrágya használatát is nagyon szigorúan szabályozzák. Az osztrák kormány Európában az elsők között engedélyezte azt, hogy a közvélemény hozzájuthasson a környezet védelmi információkhoz.
Az osztrákok Hulladékgazdálkodási törvénye 1990 óta van hatályos. Ebben lefektették  Ausztria hulladékgazdálkodási terveit melyet 4 alap elv határozz meg. Ezek a következők:
a kormánynak csökkentenie kell mindazokat a hatásokat amelyek az emberi jólétet és a biológiai sokféleséget  veszélyeztetik. A nyersanyagok és az energia tartalékok óvása a törvény szerint elsőbbséget élvez. A mindenkori kormány olyan politikát folytasson amely azt  tartja szem előtt, hogy a lehető legkisebb térfogatú hulladék kerüljön a lerakókba. A törvény a megelőzés elve alapján azoknak az anyagoknak a tárolását tartja megengedhetőnek melyek semmilyen veszélyt nem jelentenek a következő nemzedékekre. Az alapelvekből kitűnik a törvény célja vagyis, hogy a hulladékkezelés környezeti hatása a lehető legkisebb legyen.
Ennek megfelelően a hangsúly az elkerülésen, megelőzésen az újrahasznosításon és az ártalmatlanításon van. A jóléti társadalmakban az olcsó és eldobható csomagolások bevezetése megnövelte a hulladék mennyiséget ezért a csomagolások sorsát külön rendeltbe szabályozták. Erre 1993 október elején került sor. A rendeletben minden ausztriai gyártót, terjesztőt és importőrt arra köteleztek, hogy biztosítsa minden forgalomba kerülő csomagolóanyag díjtalan visszavételét és újrahasznosításra történő tovább adását. A jogszabály elsősorban  a gazdaság szereplőire vonatkozik de a lakosság közreműködését is különféle akciókkal ösztönzik. Szomszédunknál ma már teljesen bevett gyakorlatnak számít, hogy lakásra szállított bármilyen termék csomagolóanyagát a szállító cég ingyenesen elviszi sőt igazából ott sem hagyja, hanem átvételkor kibontják az árút és már vissza is viszik a telephelyükre.
Ausztriában az építkezések környékét sem borítja szemét és a lakótelepeken sem nagyon lehet látni otthagyott csomagolóanyagot. Bécsben ugyanis szinte 100 méterenként találhatóak szelektív hulladékgyűjtő konténerek. A lakosság szelektív hulladékgyűjtésének köszönhetően egy bécsi polgár évente 120 kilogramm újrahasznosítható hulladékot gyűjt. Az ausztriai szakemberek szerint a különválogatott hulladék mennyisége a következő években is növekedni fog. 

 

« vissza

t2k