Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2020. május: Beszámoló a projekt előrehaladásról

A projekt keretében építési feladatra kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb egyösszegű árajánlatot adó (2.751.800.214,- Ft) Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amellyel a  „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” nevű szerződés aláírása és pénzügyi ellenjegyzése 2020. január 24-én megtörtént.

Mivel az ajánlott összeg magasabb a Támogatási szerződésben biztosított összegtől összköltség emelési kérelem benyújtása vált szükségessé.

Az összköltség növelésről szóló döntéstkövetően a Támogatási Szerződés módosítása történt meg, amelynek során a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja is módosult 2022.05.31-re, mivel a kivitelezési szerződésben meghatározott teljesítési időtartam 24 hónap.

A Projektre megítélt támogatás összege 3.321.465.885 Ft-ra növekedett.

A közbeszerzési eljárás feltételes eljárásként került lefolytatásra, amely a szerződés hatálybalépését feltételhez köti.

A szerződés a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés módosítás megkötésre kerül és így a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik.

A szerződés 2020.05.28-án hatályba lépett.

A projekt egyéb közbeszerzési eljárásai nem indultak meg, így a gyűjtő edények, hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás, az egyéb gépek beszerzési eljárás, valamint a szemléletformálás feladat ellátásra irányuló eljárás megindítása az összköltség emelésről szóló döntés után, a Támogatási Szerződés módosítását követően várható.

« vissza

t2k