Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2012. szeptember - Megkezdődik Veszprém Megye 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 3.429.787.912 Ft támogatást nyert el a Veszprém megye 158 települését érintő „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő, 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” című, KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0023 számú európai uniós pályázati kiírásán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás intenzitása 100%.

A nyitórendezvényt 2012. szeptember 25-én tartották Devecserben, melyen Lenner András, a város önkormányzatának képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Czaun János, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke ismertette a projekt részleteit és várt eredményeit.

Az első fordulós pályázat még 34 db lerakóra vonatkozott, azonban a projektfejlesztési szakasz során a zirci lerakó a KEOP 2.4.0/B konstrukcióban nyert támogatást, így a lerakók száma 33 db-ra csökkent. A kivitelezés 2011. április 18. - 2015. június 20. között valósul meg.

A lerakók döntő többségben nem rendelkeznek műszaki védelemmel, így fennáll a felszín alatti víz, a földtani közeg, ill. egyes esetekben a felszíni víz elszennyezésének veszélye. A rekultiváció megvalósításával elkerülhető a környezet- és természet károsodása, mely egészségünkre is hatással lehet. A támogatás segítségével lehetőség nyílik arra, hogy jelentősen javuljon a térség környezeti állapota.

Czaun János, a társulás elnöke elmondta, a lerakók rekultivációjára öt megoldást alkalmaznak, annak függvényében, hogy azok mikor zártak be. A legrégebbi tíz helyszínen teljes felszámolást hajtanak végre, a hulladékot elszállítják, a további területeken pedig a bezárás idejének függvényében lezárják, illetve gázvezeték réteget helyeznek el. Elhangzott, hogy a kivitelezési munkálatokat az SK 2012 ÉB konzorcium nyerte el, amely helyi vállalkozások bevonásával teljesíti a vállalt feladatot.

A rekultivációs tervek alapján a projekt eredményeként 390.182 m² felület rekultivációja valósul meg, amely terület 3.058.816 m³ hulladék tárolását jelentette.

A sajtótájékoztatót követően az érintett 33 település polgármestere részletes beszámolót kapott a műszaki megoldásokkal kapcsolatosan.

« vissza

t2k