Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2012. április - A Társulás a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezi

Támogatási Szerződés Módosítását kezdeményezi az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a „Az Észak-Balatoni Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/10-2011-0002 számú projektben.

A szerződés módosítás kezdeményezésének célja a projektzárási határidő meghosszabbítása.

A pályázatban a (2012. szeptember 30.) projektzárási határidőt még a királyszentistváni tűzeset előtt vállalta a Társulás, azzal a céllal, hogy a beszerzett eszközök és a kapcsolódó tevékenységek minél hamarabb hozzájáruljanak hulladékkezelési rendszer fejlesztéséhez, a hatékonyság javításához.

Az MBH fejlesztését célzó eszközbeszerzést célszerű a helyreállítással egy időben, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzésével egy eljárásban megvalósítani. A helyreállítás ütemterve szerint a közbeszerzés időpontja eltér a KEOP hatályos ütemezéstől, a tervezett szállítási határidő túlnyúlik az eredeti projektzárási határidőn.

A kért, módosított projektzárási határidő meghatározásánál a Társulás figyelemmel volt arra is, hogy bizonyos tevékenységek – komposzt ládák kiosztása, komposztálási módszertani előadások – hatékonysága a késő őszi, vagy téli időszakokban csökken. A téli ünnepek közeledtével a rendezvényeken a lakosság részvételi hajlandósága is várhatóan csökkenni fog.

Továbbá a szemléletformálás részben iskolai foglalkozásokra épít, amire már csak a nyári tanítási szünetet követően, szeptemberben lesz lehetőség. Az elvárt és az eredményesség érdekében feltétlenül szükségesnek tartott nagyszámú ismeretterjesztő előadás megtartása is több hónapot vesz igénybe.

A szerződésmódosítási kérelemmel kapcsolatban a Közreműködő Szervezet a kezdeményezés jóváhagyása előtt a módosításhoz szükséges mellékletek átdolgozását kérte a Társulástól.

« vissza

t2k