Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2008.09.04. - A környezettudatos papírhulladék kezelés (TransPack)

"A hulladékot mi magunk termeljük, környezetünk megóvása érdekében tudni kell csökkenteni a mennyiségét" elv zászlaja alatt a cégek üzleti tevékenysége során keletkező papírhulladékokról és azok kezelésének lehetőségeiről lesz szó az alábbiakban.

A szigorodó szabályok és a gazdasági kényszer is a zöldebb megoldások felé terelik a vállalkozásokat, azonban egyelőre a döntéshozatali folyamatban ez nem jelenik meg látványosan. Részben az említett trendnek köszönhetően annyi elmondható, hogy a vállalatok szerint a környezettudatos működés és a költséghatékonyság ma már nem feltétlen egymásnak ellentmondó fogalmak. Bár a konkrét beszerzési döntések során a "rangsorban" a környezetvédelem csak az ár, a minőség, a teljesítési határidő, az élettartam és a teljes élettartamra vonatkozó összköltség után következik.

A papír és készítésének feltalálása Caj Lun magas rangú kínai hivatalnok nevéhez fűződik. Isz. 105-ben azt javasolta a császárnak, Ho Ti-nek, hogy a korábbi hagyományt elvetve, ne nehéz bambusztáblára vagy selyemre írjanak, hanem papírra. Az uralkodó elé tárt javaslatában a papír készítésének módszerét is leírta. A papírgyártás ismerete több évszázadon keresztül a kínaiak féltett tudományának számított. Nem is terjed túl Kína határán isz. VIII. század közepéig. A kínaiak, bár a papír előállításának titkát hétpecsétes titokként őrizték, a terméket - a selyemhez hasonlóan-később más országokba is szállították. Az áttörés 751-ben következett be. Ekkor indult el a papír világhódító útjára. A bagdadi kalifa a kínaiakkal való háborúskodás során olyan foglyokat ejtett, akikről csak később derült ki, hogy valójában milyen értékesek. Papírártó mesterek kerültek hadifogságba. Ők rendezték be az első papírgyártó műhelyt a mai Üzbegisztán területén lévő Szamarkand városában.

A papír az emberiség mind a mai napig leggyakrabban használt alapanyaga: nélküle nem lennének könyvek, nem vehetnénk kézbe a kedvenc napilapunkat és a gyufától a hűtőszekrényekig igen komoly problémába ütközne az árúk csomagolása. A globális papírfelhasználás az elmúlt harminc évben közel a duplájára növekedett. A teljes papírfogyasztáson belül a csomagolóanyagok képviselik a legnagyobb tételt (kb. 50%), majd az irodai papírok következnek (kb. 30%). Érdekesség, hogy hajdanán a papír Kínából indult a világhódító útjára és ma pedig oda tér vissza a legnagyobb arányban. Ugyanis Kína a világ első számú hulladékpapír-felvásárlója. Bizonyos uniós kvótákat a tagországok azért tudnak megvalósítani a hulladékpapír újrahasznosítást illetően, mert az elhasznált csomagoló- és újságpapír jelentős részét - évi több mint 20 millió tonnát - a távolkeleti ország felvásárolja és újrahasznosítja. E-társadalom, e-iroda ide vagy oda még ma is szeretjük, ha a legtöbb anyag kinyomtatott formában is a rendelkezésünkre áll. Egy részükre csak időlegesen van szükségünk, aztán átkerülnek a hulladék kategóriába. Ugyanez a sorsa - csak valamivel rövidebb életciklus után - a csomagolóanyagoknak is.

Az előbbiekből fakadóan még egy átlagos vállalkozásnál is rengeteg papírhulladék keletkezhet. A paletta a leselejtezett dokumentumoktól, az idejét múlt termékismertetőkön és szaklapokon keresztül, a csomagolóanyagokig - meglehetősen széles. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mit kezdjen egy vállalat a nála keletkező - olykor hatalmas mennyiségű papírhulladékkal? A hulladékátvétellel foglalkozó cégek árlistáit böngészve egyből szembe tűnik, hogy ezen hulladékok átvételi ára olyan mélységekben van (bőven 10,-Ft/kg alatt) napjainkban, mint az a bizonyos Mariam árok a Csendes óceán nyugati részén.

Több módszer is kínálkozik a "papírhulladék kérdés" megoldására. Ha, extra nagy mennyiségről van szó akkor érdemes igénybe venni egy erre szakosodott vállalkozás segítségét. Az átvett papír ára kontra szállítási díj ügyből kb. 0 szaldóval lehet kiszállni. "Hétköznapi mennyiségek" esetén felajánlhatjuk a papírt a közjó érdekében is. Úgy, hogy az iskolai papírgyűjtési akcióban résztvevő iskolákat és diákokat támogatunk vele. A harmadik verzió szerint elhelyezzük szelektív hulladékgyűjtő sziget papírgyűjtő konténerébe. A környezettudatos szemlélet szempontjából a legrosszabb megoldás az, amikor a papírhulladék a kommunális szilárd hulladékot "gazdagítja". Sajnos a papírhulladék jelentős része ma még a szemétégetőbe vagy lerakókra kerül, ahol elég vagy lebomlik. Pedig a papír talán a legkézenfekvőbb újrahasznosítható matéria.

Az újrahasznosított papír volt az első anyag, amely tartalommal töltötte meg a "recycling" fogalmát. Az első újrapapír termékeket még rendkívül rossz minőség és kevésbé esztétikus megjelenés jellemezte. Ennek eredményeként a recycling, mint környezettudatos gondolkodásmód meglehetősen hidegen hagyta az embereket. Napjainkra már sokat változott a helyzet, egyrészt gazdasági megfontolásokból, másrészt a gondolkodásmód megváltozásának köszönhetően. Íme néhány adat a gazdaságosságról: amíg 1 tonna papír előállításához, fehér papír esetén kb. 400 köbméter víz és 700 kWh energia szükséges, addig ezek az értékek az újrapapírnál 100 köbméter /300 kWh körül alakulnak. Egyébként az újrahasznált anyagok jelentősége a 60-as évek végén kezdett el növekedni. Már akkor körvonalazódott a bolygónk túlnépesedésének és a természeti erőforrások határtalan mértékű kizsákmányolásának rémképe. Köztudomású dolog, hogy a 40 évvel ezelőtti szellemkép napjainkra már valóságos alakot öltött. A helyzet olyan katasztrofális mértékben romlott az elmúlt évtizedek során, hogy a világ haladó gondolkodói, tudósai joggal beszélnek arról, hogy a bolygónk megmentéséért folytatott harcban az 59. percben vagyunk. Javulást csak az hozhat, ha egyre több vállalkozás illeszti be a környezettudatos gondolkodás fogalmát a cégfilozófiába.

A környezettudatosság a nemzetközi vállalati kultúrában sem tekint vissza hosszú múltra, viszont a trendek azt mutatják, hogy a szerepe egyre növekszik. "A legolcsóbb dolog előre gondolkodni" szemléletmód - az élet számos más területéhez hasonlóan - itt is igaz.

A papírfogyasztással kapcsolatban egy új szemléletmód megteremtésével - a kutatások bizonyossága szerint - 20-30%-kal is csökkenhet egy-egy vállalkozás fajlagos papírfelhasználása. A környezettudatos gondolkodást 2000. óta törvényi háttér is "segíti". A 2000. évi XLIII. törvény szerint a hulladékgazdálkodás első alapelve a megelőzés. Vagyis a legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés csökkentése érdekében. A vállalkozásoknak már a beszerzéskor törekedniük kell a hulladékmennyiség csökkentésére, például kevesebb csomagolóanyag vagy irodai papír felhasználásával. A keletkező hulladékot a lehető legnagyobb mértékben kell visszaforgat : újra felhasználta vagy hasznosítani.

Az új fajta gondolkodásnak az anyagi megtakarítás vonzata mellett a környezetvédelmi aspektusa is figyelemreméltó. Hiszen 1 tonna papír megtakarítás egyenlő 6 szál 20 méter magas fa megmentésével. (Az előbbi adatok akkor válnak igazán döbbenetessé, ha hozzátesszük, hogy 1 tonna papírhulladék átvételi díja 3-5000,- Ft.) Egy nagyobb vállalkozás kellő odafigyeléssel egy év alatt akár egy kisebb erdőnyi fát is megmenthet a kivágástól. A megtakarítás mellett - lehetőség szerint - törekedni kell arra, hogy a vállalkozás által felhasznált papírmennyiség minél nagyobb hányada legyen újrapapír. Jó hír, hogy a papírfelhasználás egyik fajsúlyos területén, a csomagolásnál alkalmazott hullámpapírban az újrafeldolgozott papír aránya átlagosan 75-80%. Ami már teljesen összhangban van a környezettudatos működés szellemével.

Czékus Mihály

« vissza

t2k