Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2008.02.14. - Balatonfüred, az élen járó város (Napló)

Lezárult a Balti Városok Uniója által kezdeményezett és vezetett, Managing Urban Europe 25 elnevezésű nemzetközi környezetvédelmi projekt. A 11 ország 25 városát tömörítő, a fenntartható fejlődést biztosító környezettudatos irányítási rendszer bevezetését elősegítő programhoz a megyéből egyedül Balatonfüred csatlakozott. A Balaton-parti város jelenlegi állapotának felmérése mellett elkészült egy a város stratégiai fejlesztéseit összegző terv is, amely hosszú távon szabhat irányt a településnek.

Dr. Kiszely Pál alpolgármestert, a hároméves projekt koordinátorát kérdeztük a 2,5 millió euró összköltségvetésű program Füredre vonatkozó előnyeiről.

- Elkészítettünk egy helyzetértékelő állapotfelmérést a városról, ehhez valamennyi rendelkezésre álló helyi tervet összegeztünk. Szerepel benne a hulladékgazdálkodás, a városfejlesztés, az egészség és a környezet védelme. Ezt nagy eredménynek tartom: van egy komplex anyag, amely körvonalazza a legfontosabb célokat és irányokat, definiálja Füred jelenlegi helyzetét. A tanulmány egyfajta igazodási pontként szolgálhat a mindenkori városvezetésnek, világosan kiderül belőle, mik lehetnek a város középtávú céljai, ugyanakkor - és ez nagy előnye - mégsem jár semmiféle kényszerrel.

- A programban jobbára fővárosok, Fürednél nagyságrendekkel nagyobb települések vettek részt. Ez hátrányt vagy inkább előnyt jelentett?

- Igen, mi voltunk a legkisebb város. Lévén a programnak nem az összehasonlítás, hanem a tapasztalatcsere, a különböző városfejlesztési minták bemutatása volt a célja, ebből nemhogy hátrányunk, hanem számos előny származott. A részt vevő városok bemutatkoztak egymásnak. Ez nekünk, turizmusból élő településnek felmérhetetlen jelentőségű lehetőség volt. Mondhatom, fontos kapcsolatok és ismeretségek születtek, amelyeknek előnyeit hosszú távon élvezhetjük. Egyébként még 2005-ben a Balaton Fejlesztési és Integrációs Kht. kereste meg Füredet, vegyen részt a projektben. Így kerültünk olyan nagyvárosok társaságába, mint Helsinki, Oslo vagy éppen Ancona.

- Az ismert, hogy a skandináv városokhoz képest például a környezetvédelem területén van még hová fejlődni. Mit tapasztalt, a felzárkózáshoz elég elsősorban a gondolkodásunkon változtatni?

- A skandinávoknál a környezetvédelem prioritást élvez, nem a sokadik szempont, hanem az egyik meghatározó, nem kell senkit győzködni a fontosságáról. Magyarországon még más a szemlélet, jelenleg is a hivatalosan szükséges minimumot teljesítjük ebben az ügyben. Tudom, ez nemcsak gondolkodás és elhatározás, hanem pénzkérdés is, hiszen a környezettudatos energiagazdálkodás rövid távon mindenképpen többletkiadást okoz. De ismerve valamelyest a hazai építkezések, beruházások menetét, úgy látom, a költségeken jócskán lehetne mit faragni, és csekély többletfinanszírozás ellenében használni például az új, környezetkímélő energiaforrásokat. Egyébként Fürednek az összevetés alapján sincs mit szégyellnie, az önkormányzat - az országban egyébként az elsők között megalkotta a környezetvédelmi rendeletét, a város kifejezetten tiszta , gondozott és kulturált, a lehetőségeihez képest él az adottságaival.

- Hát azért a part beépítettsége ennek ellentmondani látszik.

- Ez valóban komoly gond. Határozott az önkormányzat célja: amennyire lehet, hozzáférhetővé kell tenni a Balatonpartot, s megakadályozni a további beépítést. Megoldandó Vizsgálják környezetkímélő alternatív energiák hasznosításának lehetőségét probléma ezen túl a csapadékelvezetés is. Az elkészült tanulmány tartalmazza ezeket, mint ahogy a város egyéb fejlesztéseit, a parkosításoktól az útfejlesztéseken át a turisztikai látványosságokig. Ezek megvalósítását túl nyomórészt amúgy is tervezte a város, de még egyszer hangsúlyozom, az elkészült tanulmány mindezt csak erősíti és kijelöli a járható utat.

- Úgy tudom, Balatonfüred tárgyalásokat kezdett az országban hamarosan fel épülő Közép- Európa legnagyobb amorf szilíciumos napelemgyárával. Van már eredmény?

- Igen, a gyár vezérigazgatójával már tárgyaltunk. Úgy tűnik, van esély arra, hogy a város referencia legyen a többi település számára. Közösen vizsgáljuk majd annak lehetőségét, hogy a középületeknél miként lehetne hasznosítani a környezetkímélő alternatív energiákat, az új eljárásokat, mint például az említett napelemek beépítését. Meggyőződésem, hogy a közeljövő egyik fontos kérdése, tudunk-e ebben az ügyben előrelépni. Miért ne lehetne ebben is élenjáró Balatonfüred? Többszörösen visszatérülne ez a szemlélet, élhetőbb lenne a város, az üzemeltetésének költségei pedig jelentősen csökkennének. Dr. Kiszely Pál alpolgármester, a hároméves projekt koordinátora: - Határozott az önkormányzat célja, hozzáférhetővé kell tenni a Balaton-partot, s megakadályozni a további beépítést

MARTINOVICS TIBOR

 

martinovics@naplo.plthu

« vissza

t2k