Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2008.01.28. - Közvetlenül a szolgáltatónak fizetik a díjat (Petőfi Népe)

 Ebben az évben is ugyanazzal a társasággal kötött szerződést a szilárdhulladék elszállítására a lakiteleki önkormányzat, mint az előző évben. Korábban azonban az ingatlantulajdonosok az önkormányzatnak fizették a szolgáltatás díját, a hivatal pedig szerződésben állt a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft.-vel.

Ettől az évtől kezdve változás történt a díjak fizetésében. A társaság a hulladékszállitásért fizetendő díjat közvetlenül a lakosoktól szedi be. Helyi rendelet szerint minimálisan 110 literes edényt lehet igénybe venni aminek az ürítési díja 1460 forint havonta. A társaság negyedévenként fogja kiszámlózni az összeget az ingatlantulajdonosoknak. A szilárd hulladékot tovább` ra is a község bel- és külterülefen keddenként szállítják el. Az üdülőrészen szeptember 16-ától április 30-óig hétfőn, május 1 jétőlszeptember 15-éigpedig hétfőn és kedden.

« vissza

t2k