Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

2007.06.18. - Az utánpótlás biztosított (Zalai Hírlap)

Mint a minapi Falujárás során is kiderült, a 3500 lélekszámú település óvodájában, iskolájában szerencsére van elegendő gyermek, így az intézményekben nincs létszámgond. Ahhoz, hogy szívesen járjanak ide, nagy hangsúlyt helyeznek a tartalmi munkára, igényes  programokra. Már most készülnek a jövőre negyvenéves óvoda méltó megünneplésére, írják az intézmény történetét, s referenciafilmet is forgatnak tevékenységükről. - Ráadásul a környezetvédelmi rendezvényünk, a zöld hetek is jövőre lesz tízéves teszi hozzá Skublics Sándorné óvodavezető.

Az épület külsőre és belsőre egyaránt tetszetős. Sok változáson ment át 1968 óta, hiszen eleinte nyári óvodaként funkcionált, késó`bb azonban egésznapon ellátásra mutatkozott igény. 1998-ban készült el a tetőtér, ahol két csoportszobát és tornaszobát alakítottak ki. - Ősszel közel ötvenen mennek tőlünk iskolába és negyvenöten jelentkeztek felvételre- mondja a 125 férőhelyes, öt csoporttal működő óvoda vezetője. Az intézmény népszerűségét az itt folyó tartalmi munkának köszönheti, amit a Zala Megyei Közgyűlés idén nívódíj] al ismert el, a környezetvédelmi tárcától pedig a Zöld óvoda címet vehették át.

Kiemelt hangsúlyt helyeznek a minőségbiztosításra, a szülőkkel való kapcsolattartásra, a velük való közös rendezvé nyekre. Skublics Sándornéelégedett az önkormányzat által biztosított anyagi kerettel, de ha egyéb "beszerzéseket" szeretnének, annak megteremtik a feltételeit. Példaként emliti az Andrásnapi  program ötletét, amelynek bevételéből fizették ki többek között az általuk kezdeményezett étellift elkészítését, a légzőszervi megbetegedések megelőzésére pedig szponzorok segítségével sószobát hoztak létre.

A jövő feladatai is szóba kerühek. - Egyelőre két játékunk alá készült esésfelfogó gumitégla, ezt a munkát folyamatosan végezzük. Tervezzük további komplex fejlesztő játékok beszerzését az udvarra, illetve pályázati segítséggel napkollektoros zuhanyzó kialakítását - sorolja az óvodavezető. Az ovisok néptáncot tanulnak, gyermektornán vesznek részt, és a német nyelvvel is ismerkednek. Ősszel négy német csoporttársuk is lesz, velük a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező óvódapedagógus kommunikál. Az intézményvezető büszkén említi a többségében két diplomával rendelkező kollé gái szakmai felkészültségét.

Fontosnak tartja azt is, hogy a tavaly elnyert uniós Hefop (Humán Erő fejlesztési Operatív  Programi pályázatjóvoltából 2008-ig három csoportjuk kapcsolódik a kompetencia alapú oktatásba. Óriási, virágokkal teleültetett, gondozott zöldterület veszi körül a gyenesdiási általános iskolát, mely hat éve művészeti intézményként is tevékenykedik. Jelenleg 268 diákjuk van, s ez a szám stabilnak mutatkozik. 1964-től da falják a településen az önálló iskola alapítását, amely azóta számos bővítésen esett át s nyerte el jelenlegi formáját.

- Ahogy növekedett a gyereklétszám, úgy jöttek létre évfolyamonként a párhuzamos A művészeti képzés ötlete a szülők és a fenntartó részéről fogalmazódott meg osztályok - utal a változásokra Lancz Tamás igazgató. - A művészeti iskola keretében ipar- és képzőművészettel, néptánccal, népdalénekléssel, színjátszással és hangszeres zenével foglalkoznak a gyerekek. A képzés ötlete a szülők és a fenntartó részéről fogalmazódott meg, mivel a településen egyébként is élénk a kulturális élet- tudjuk meg az igazgatótól, s aztis, hogy egy dolog még hiányzik: ez pedig a megfelelő tornaterem. S mint utal rá, megoldódna a problémájuk a Falujárás során Gál Lajos polgármester által is vázolt tornacsarnok tervének megvalósulásával.

Lancz Tamás elújságolja, iskolájuk két hete nyerte el a környezet-, valamint az oktatási minisztérium által adományozott Okoiskola címet. - Ez olyan hároméves  programot jelent, ami az iskola külső megjelenésére, működésére, a környezettudatos tevékenységre és az oktatónevelő munkára vonatkozik. Beletartozik a saját környezet rendbetétele éppúgy, mint a  szelektív    hulladékgyűjtés. 

Valójában a fenntartható fejlődés gondolatmenetét kell beleszőni a mindennapi életbe - magyarázza az igazgató, hozzátéve, természetesen ők is résztvevői a zöld hetek  programnak. Diákjaik tanulmányi sikerei is azt jelzik, színvonalas oktatómunka folyik az intézményben. Végzőseik többsége középiskolában kezdi a következő tanévet, ám mint az intézmény vezetője hangsúlyozza, az a legfontosabb, hogy a gyerekek azt tanulják, amit igazán szeretnének. Lancz Tamás olyan, meglátása szerint országosan is orvoslásra váró problémát vet fel, ami az önálló fenntartás hátrányaként sújtja őket.

Hiába rendelkeznek ugyanis a törvényileg előírt gyereklétszámmal, mivel nem társulásban működik az iskola, ebben a költségvetési évben 21 millió forint normatív támogatástól esnek el... A tanév utolsó napjaiban a diákoknak élményt jelentett az iskolában rendezett játékos vetélkedő Az óvodavezető a gyerekek körében az EU-szabványos játéknál.

SINKOVICS ETA sinkovics.etelka@zh.plthu


 

« vissza

t2k