Akadálymentes változat

Tiszta Európa Program

Főoldal

Közlemény


Bizonyára sokaknak bosszúságot okoz, és értetlenül figyelik a napok óta tartó demonstrációt Veszprémben, a Budapest úton. A demonstráló, zömében Balatonfűzfői, Királyszentistváni, Papkeszi és Vilonyai lakosok a Királyszentistváni Hulladékkezelő Telep miatti bűzhatás megszüntetését tűzték a zászlójukra, és a Hulladékkezelő Telep azonnali bezárását követelik.

  • Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Telep 2018 óta alternatív, kísérleti üzemmódban működik, aminek célja a szaghatások minimalizálása. Ennek eredménye, hogy júliusban és augusztus első felében az illetékes Hatósághoz mindössze két panasz érkezett a szaghatás miatt a környékbeli több, mint tízezer lakostól.

  • A demonstrálók szennyvíziszapot vizionálnak, amit majd valahonnan valakik a Központi Hulladékkezelő Telepre fognak szállítani. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig ilyen soha nem történt, az Üzemeltető a szennyvíziszap feldolgozásának a lehetőségét is kivette a Hatósághoz benyújtott engedély-módosításában.

A demonstrálók szerint senki nem áll szóba velük, érdemben nem nyilatkozik. Bár üzemeltetési és engedélyezési kérdésben nem a Társulás az illetékes, összehívtunk egy egyeztető tárgyalást 2019. szeptember 26-án, ahol a tulajdonos Önkormányzati Társulás mellett az üzemeltető ÉBH Kft és a Környezetvédelmi Szakhatóság is jelen volt. Ezen a megbeszélésen meghallgattuk a környékbeli lakosok képviselőinek, polgármestereknek a panaszát, és az üzemeltetővel és a szakhatósággal közösen minden kérdést igyekeztünk tisztázni. Ezen a Társulás több vállalást tett: a tulajdonos nevében a 158 polgármestert és a Nemzeti Hulladékkezelő Vállalatot megkeresve megpróbálunk más helyszínt találni a Kezelő telepnek, valamint egy munkabizottság felállítására tettünk javaslatot a környékbeli lakosok, civil szervezetek képviselőiből, akiknek rálátásuk és véleménynyilvánítási, tanácsadói joguk lesz a Társulás működésében.

Egy eredményes megbeszélés után álltunk fel, ahol minden érintett jelen volt és személyesen kifejthette álláspontját az illetékeseknek címezve. Bizakodásra adott okot az a konstruktivitás, amit ezen a találkozón tapasztaltunk.

Fontos megjegyezni, hogy az érintett településekkel a Társulás a telep létesítése előtt kompenzációs megállapodást kötött, amiben szereplő összeget az üzem kezdetétől tíz éven keresztül éves részeletekben fizet meg az alábbiak szerint:

település

megállapodás szerinti összeg (Ft)

eddig kifizetett (Ft)

Balatonfűzfő

116 040 000

75 426 000

Papkeszi

62 477 000

45 860 050

Litér

61 299 000

39 844 350

Királyszentistván

89 541 000

58 201 650

Vilonya

61 000 000

61 000 000

Összesen

390 357 000

280 332 050

A kompenzációs összegek időarányos teljesítését az önkormányzatok követelik, a folyósításában nincs elmaradása a Társulásnak.

Mindezek ellenére a demonstráció nem szűnt meg, hanem folytatódik, sőt már Veszprém más helyszíneire is tervezik. Nagyon sajnáljuk, hogy bebizonyosodott, hogy nem a szakmai vita, hanem a politikai hangulatkeltés a fő cél. A 158 tagú Önkormányzati Társulás nevében büszkék vagyunk arra, hogy a Társuláson belül soha nem vívtunk politikai csatákat, és ehhez most sem szeretnénk asszisztálni.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa


t2k